Izarraitz LHII

Gure Ingurumen Politika

Izarraitz Lanbide Heziketa bere erantzukizun sozialaz jabetzen da eta beharrezkoa ikusten du ingurumena babestearren ingurumen-politika bat ezartzea.

Horretarako behar dituen baliabideak modu jasangarrian erabiltzeko konpromesua hartuko du, klima aldaketan ahalik eta eragin txikiena egiten saiatu, biodibertisatearen babesera egokitu eta ikastetxearen jarduerak ingurumenean erakiten duen inpaktua ahalik eta gutxiena izatea bermatu. Halaber, bere garapen pertsonala eta soziala ingurunearen, ekonomiaren eta gizartearen jasangarritasunaren gakoan irudikatzen duten pertsonak prestatzeko konpromisoa hartzen du
Ingurumen-politika honi edukia emateko, honako printzipioak ezarri ditu:

  • Izarraitz Lanbide Heziketako kidegoa heztea, prestatzea eta sentsibilizatzea bere jardun profesionalaren garapenerako duen ingurune-portaera hobetzen.
  • Ikastetxearen kudeaketa-eremuetan ingurumen-praktika onak sustatzea (aurrea hartu-arindu-berrerabili-birziklatu).
  • Bere bizitza-zikloaren azterketa egin
  • Karbono dioxidoaren isuria gutxitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea, klima-aldaketa arintzearren.
  • Programa, erakunde publiko eta pribatuekin kolaborazio-kanalak ezartzea antzemateko ingurumen-jokabide berriak identifikatzeko.
  • Ikastetxean aplika daitezkeen ingurumen-eskakizunak (legezkoak eta berezkoak) betetzen direna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.
  • Ikastetxean ematen diren ziklo guztietan, Lanbide Heziketako Agenda 2030 gairen bat Curriculumean sartuko da (ETHAZI metodologia aprobetxatuz).
  • Ikastetxeko kidego osoari (irakasle, ikasle, langile ez dozente) norbanako ingurumen konpromisoa sinatzeko aukera ematea.
  • 2030 jasangarritasun garapenerako 17 helburuak ikastetxeko kidegoan zabaltzea.